PROJEKTY

 IROP CZ RO B C RGB

Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.
Identifikační číslo : 117D03G000274
Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002748

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Předmětem projektu „Rekonstrukce odborných učeben - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o.“ je rekonstrukce zastaralých odborných učeben stávající budovy školy za účelem jejich modernizace ve vazbě na zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, technické/řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi, a s tím související podpora uplatnění žáků na trhu práce v daném regionu. Stavebními úpravami, pořízením vybavení a konektivity školy a zajištěním bezbariérovosti učeben bude žákům i pedagogům usnadněna výuka gastronomických oborů.

Cílem projektu je zlepšení vybavenosti školy v oblasti odborného a jazykového vzdělávání žáků, zajistit přístup žáků k nejnovějším informacím ve vazbě na zajištění konektivity školy a umožnit studium žákům s tělesným postižením ve vazbě na vybudování bezbariérových přístupů.

_______________________________________________________________________________________

 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1522
Název projektu: Rozvoj jazyků na hotelové škole Pelhřimov
Doba trvání projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Obsahem projektu jsou: Čtenářské dílny, Zahraniční jazykově - vzdělávací kurz pro studenty, Zahraniční jazykový kurz pro učitele  

Druhé výběrové řízení 8. 7. 2015: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty hotelové školy Pelhřimov - podrobnosti zde: http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-zahranicni-jazykove-vzdelavaci-pobyt-pro-studenty-hotelove-skoly-pelhrimov-dle-vyzvy-c-56-msmt.html  

 

První vyhlášené výběrové řízení - 29. 6. 2015: Zahraniční jazykový kurz pro učitele hotelové školy - podrobnosti zde: http://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/prehled-ukoncenych-zakazek/vyzva-k-podani-nabidek-na-verejnou-zakazku-zahranicni-jazykovy-kurz-pro-ucitele-hotelove-skoly-dle-vyzvy-c-56-msmt.html

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


Projekt OP VK
EU peníze školám

VOŠ a Střední škola hotelová SČMSD, s.r.o. realizuje od 15. 5. 2012 roku dvouletý projekt s názvem „EU peníze školám“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0477).
Název projektu: Moderní hotelová škola Pelhřimov              
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0511 
Období realizace: 15. 05. 2012 - 15. 05. 2014 

Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu: CZ 1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo výzvy: 34                
Typ projektu: IP - ostatní

Grantový projekt v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.50 vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II

Grantový projekt v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.50 vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II

Název projektu:                

Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků Vyšší odborné školy a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov pro efektivnější výuku za pomoci dalšího vzdělávání

Číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.50/01.0002
Období realizace:
01. 03. 2012 – 31. 05. 2013