Závěrečné zkoušky

 Harmonogram závěrečných zkoušek ve školním roce 2017/18

 Obory: Kuchař – číšník

            Cukrář/cukrářka

Losování tématu SOP      31. 1. 2018 (samostatné odborné práce)

Odevzdání SOP               28. 3. 2018

Písemná část:                  8. 6. 2018

Praktická část:                 11. – 15. 6. 2018

Ústní část:                       20. - 21. 6. 2018

Slavnostní předávání výučních listů a vysvědčení o ZZ proběhne 21. 6. 2018

 

Samostatná odborná práce (SOP) 

- komplexní úkol zaměřený na prokázání znalostí a dovedností, které souvisejí s praktickou závěrečnou zkouškou.

- je dána jednotným zadáním, kdy si žáci vylosují dané téma, které zpracují podle pokynů k SOP. Při praktické zkoušce pak žáci dostanou za úkol vyrobit či provést to, co teoreticky popsali a svůj postup obhajují před zkušební komisí.

 

Kuchař - číšník - Pokyny ke zpracování SOP ke stažení

Cukrář/cukrářka - Pokyny ke zpracování SOP ke stažení