Učebny

Ve škole jsou moderní odborné učebny technologie, stolničení, výpočetní techniky a jazykové učebny.

Pro studenty hotelové školy je plánována odborná praxe po skončení 1. a 2. ročníku ve výši deseti pracovních dnů během prázdnin. Školní vyučování je pro ně o těchto deset dnů kráceno v měsíci červnu.
Ve 3. a 4. ročníku mají studenti odbornou praxi v průběhu školního roku ve výši pěti týdnů. Tato odborná praxe je zajišťována ve školní kuchyni a jídelně a v mnoha hotelích, například v Resortu Svatá Kateřina, Kotyza Humpolec, Bohemia a Regent v Třeboni, Slunce Havlíčkův Brod, Barbora Světlá nad Sázavou, Hotel Vltava v Červené nad Vltavou. Též je povolena individuální praxe. Škola organizuje zahraniční praxi v Německu mezi 3. a 4. ročníkem v délce tří měsíců.

Odborný výcvik kuchařů, číšníků a servírek je organizován formou alternativních plánů výuky, což znamená, že žáci chodí týden do školy a týden na odborný výcvik. Odborný výcvik je organizován skupinovou výukou v 1. a 2. ročníku ve školní kuchyni, školní jídelně, laboratorní učebně technologie pod přímým dozorem učitelů odborné výchovy. Ve třetím ročníku jsou žáci zařazováni na provozovny veřejného stravování v rámci města Pelhřimova, Humpolce a též je povolován individuální odborný výcvik.
Odborný výcvik cukrářů a cukrářek se střídá se školní docházkou podobně, jako u oboru kuchař-číšník. Žáci 1. a 2. ročníku jsou rozděleni a odborný výcvik je zajišťován v cukrářské dílně přímo v areálu školy nebo ve firmě Adélka a.s. Pelhřimov.
V prostorách školní jídelny probíhá stravování studentů, pedagogů a ostatních zaměstnanců naší školy. Škola disponuje také další samostatnou jídelnou, v níž obědvají strávníci z místních úřadů, institucí i soukromých organizací. Důležitá jsou tato pracoviště také pro výuku praxe a odborného výcviku. Právě v těchto prostorech získávají naši studenti a učni své první praktické poznatky.
Kuchyně školy svou vybaveností respektuje nejmodernější trendy v oblasti přípravy pokrmů. Představujeme-li moderní trendy v přípravě pokrmů, nelze opomenout výrobky a produkty cukráren. Pro odbornou přípravu našich cukrářů slouží školní cukrárna.

V současné době, kdy je pro uplatnění studentů nezbytná jazyková vybavenost, je výuce jazyků v naší škole věnována mimořádná pozornost. Ve všech učebních oborech se vyučuje cizí jazyk v návaznosti na základní školu, ve studijních oborech a v hotelové škole se vyučuje dvěma světovým jazykům se značnou hodinovou dotací. Učebna cizích jazyků se svým audiocentrem slouží v současné době k výuce jazyka anglického a jazyka německého. Technické zázemí, které zahrnuje již zmíněné audiocentrum, je vybaveno moderními přístroji, mapami a četnými pomůckami s vyučovanou látkou. Vzhledem k velkému počtu hodin, v nichž se vyučuje cizím jazykům, je látka těchto předmětů probírána rovněž v klasických učebnách, ovšem netradičními metodami a za působení anglicky hovořící rodilé mluvčí.

Bez znalosti výpočetní techniky si již nelze absolventa střední školy představit. Výpočetní technika je povinným vyučovacím předmětem ve všech učebních a studijních oborech. Učebny výpočetní techniky, jsou vybaveny 2x15 studentskými stanicemi s lektorskými pracovišti, která jsou zároveň připojena na dataprojektory. Studenti tak přehledně vidí vysvětlovanou látku jako obraz o úhlopříčce přibližně 2,5m. K dispozici barevná inkoustová tiskárna, laserová tiskárna, scanner, trvalé připojení do internetu.
Studenti pracují s operačním systémem Windows 2000 Profesional, s kancelářskými programy Microsoft Office 2000 (Word, Excel, PowerPoint), s grafickými programy, apod. Novější z počítačových učeben je rovněž pravidelně využívána i mimo předepsanou výuku, zejména v odpoledních hodinách k bezplatnému připojení na internet, případně ke zpracování domácích úkolů, či k přípravě na maturitní zkoušky.
Důležitou přípravou pro obor služeb je dobrá znalost techniky administrativy a hospodářské korespondence skloubené s výpočetní technikou.

Máte zájem o ubytování? Studenti mohou využít moderní domov mládeže v areálu školy s kapacitou 250 lůžek. Ubytování je zajištěno ve dvou či třílůžkových pokojích s veškerým sociálním vybavením. Studenti mají k dispozici knihovnu, společenské místnosti  s televizí a videem, mají možnost navštěvovat různé zájmové kroužky. Přímo v objektu DM je výborně vybavené fitnescentrum. Pro ubytované studenty je zajištěno celodenní stravování přímo v objektu.