Obory vzdělávání

Zkoušky v náhradním termínu

Termín: 27. - 31. 8. 2018

Kazdý student si domluví termín a čas s vyučujícím!

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Termín pro podání přihlášek: do 31. srpna 2018

Počet volných míst pro 3. kolo:  

obor Hotelnictví                   kód: 64-42-M/01                  10

obor Kuchař/číšník              kód: 65-51-H/01                   5

obor Cukrář/cukrářka          kód: 29-54-H/01                   5

obor Pekař/ka                       kód: 29–53-H/01                  5

obor Podnikání                     kód: 64–41-L/51                 10

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 ve formátu PDF 
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 zde ve formátu PDF 
__________________________________________________________________________________________

Seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů

                          Obor Hotelnictví - 65-42-M/01

                          Obor Podnikání - 64-41-L/51


Seznam přijatých uchazečů do tříletých učebních oborů
 

                          Obor Kuchař - číšník - 65-51-H/01

                          Obor Cukřář - 29-54-H/01

                          Obor Pekař - 29-53-H/01

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro zájemce o studium ve školním roce 2018/19

Maturitní obory:

            Hotelnictví (4letý)

            Podnikání - denní (2letý) 

                               dálkové (3letý)

Učební obory:

            Kuchař - číšník (3letý)

            Cukrář - cukrářka (3letý)

            Pekař - pekařka - (3letý)

Škola obdržela dotaci z IROP

- celková výše obdržené dotace je 12 719 675,- Kč


- rekonstrukce se bude týkat odborných učeben (cvičná kuchyňka, učebna stolničení, modrý salónek, zcela nová cukrárna s učebnou, nová jazyková učebna)


- kompletní rekonstrukce IT rozvodů


- všechny učebny budou samozřejmě nově a moderně vybaveny

 kuch 0.jpg    view_0.jpg